i54_pavermenio_dvaras3

“Mėšlo laukų tręšimui tiekia daugiau kaip 300 karvių, taip pat dideliais kiekiais naudojamos ir dirbtinės trąšos, tokios kaip superfosfatas. Dvaro žemėse daugiausiai auginami rugiai ir miežiai, kiek mažiau kviečiai ir pašariniai grūdai. Banguoja nedideli linų plotai, jų mažai dėl netinkamo grunto. Sodybos (Okolicos) žemė yra lygi, nekalvota. Arimuose išsibarsčiusios išskirtinai lapuočių giraitės. Eglės randamos nebent kaimuose ir arčiau ūkių. Žmogaus rankų pastangomis vis daugėja kaštonų ir akacijų. Privačiuose dvaro miškuose dominuoja ąžuolai, uosiai, juodalksniai, beržai ir drebulės savo ruožtu retai sutiksi guobas, klevus, sidabrines tuopas ar šermukšnius. Šalia Naujadvario savo vandenys plukdo Upytė.  Pakščių dvaro ribose yra ežeras Pilvinas užimantis 21 dešimtinę ploto. Jame galima pagauti labai didelių karosinių karpių, kurių svoris dažnai siekia net iki 5 kilogramų. Čia taip pat kimba lydekos ir kitos mažesnės žuvys. Vadoklių dvaro žemes skalauja žuvingas Vadoklių ežeras (dabar Juodis, gavo šį vardą dėka nukritusio meteorito 1877 m.) siekiantis daugiau nei 30 dešimtinių 1. Labai tinkamas mėgėjiškai žūklei. Pietiniame ežero krante ošia Vadoklių miškas, rytiniame krante yra Vadoklių dvaras, o šiauriniame krante, nuo kurio pradeda savo kelią iš jo ištekantis upelis, suka Vadoklių vandens malūno mentis. Pavermenio dvaras gavo pavadinimą nuo dumblėto ir purvino Vermenės upelio kurio krantai lėkšti, užutėkiuose gausu vandens lelijų ir meldų, kurie čia vešliai auga. Per pavasarinį atlydį pievos virsta pelkėmis, kalbama, kad Vermenė tuo metų laiku vietomis patvinsta iki 250 jardų pločio. Per upę yra permesta 14 tiltų, kurie per potvynį visiškai panira po vandeniu. Neišvengia tvano net vandens malūnas. Vietiniai žmonės čia gryni lietuviai, išpažįstantis katalikybę.” Taip 1884 m. rašė savo enciklopediniame leidinyje istorikas-etnografas Gustaw baron Menteuffel-Szoege.

Toliau enciklopedijoje aprašoma geografinė dvaro padėtis. “Pavermenio dvaras yra prie Vermenės ir Linkavos upelių santakos, Upytės pavietas, Truskavos parapija, apie 4,5 mylios nuo kelio į Panevėžį ir Ramygalą, puse mylios iki prekybinio kelio į Krekenavą. Netoli yra labai svarbi susisiekimo arterija Liepojos-Romnų geležinkelis. Geležinkelio bendrovė, eksploatuoja liniją tarp Romnų Sumų srities kairiakrantėje Dniepro Ukrainoje iki beveik neužšąlančio Liepojos uosto, nutiestą 1872–1874 m.” Istorikas detaliai išdėsto apie esamus ir buvusius dvaro gyventojus. Tekstas yra rašomas esamajame laike, kadangi Gustavas aprašo savo laikmetį t.y. XIX a. kai dvaras pilnai funkcionavo. “Pavermenio dvaras beveik pusantro amžiaus priklauso baronų Brunų giminės lietuviškajai linijai”.

Seniausias dokumentas apie dvarą yra 1739 m. vasario 7 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.  Voicechas Lejockis su tikslu užsidirbti pinigų perpardavė Klodtam Pavermenio dvarą, prieš tai jį įsigijęs iš finansinių sunkumų kamuojamo Kazimiero Grotuso. Už skolas Šviekšnos dvaro valdytojai Grotusai Alseikių kaimą užstatė Šviekšnos klebonui Jurgiui Kazimierui Mordėl-Voitkevičiui, o vėliau dvarininkams neatidavus skolos, kaimas buvo paskirtas steigiamajai altarijai. Grotusai taip pat pardavė Lokinės dvarą. 1748 kovo 26 d. Pavermenio dvarą nusipirko Jonas Mykolas Brunas, LDK kariuomenės pulkininkas Breslaujos stalininkas. Pirkimo dokumentuose minimi jau sunykę ūkiniai dvaro pastatai. Medinius dvaro sandėlius tuo metu jau reikėjo atstatyti. Gyvenamasis namas buvo kiek geresnės būklės. Mediniame šiaudais dengtame name buvusios dvi dar nesenos krosnys. Gyvenamojo namo planas buvo ne stačiakampio formos, bet praplėstas į šoną. Jį sudarė 3 dalys: prie prieangio buvo troba su kamara ir alkieriumi (miegamuoju kambariu), toliau – priemenė su virykla, o kitame gale seklyčia (menė), minėtame inventoriuje vadinama „baltąja“ troba, šalia jos maža kepyklėlė. Rašytiniuose XVIII a. I pusės šaltiniuose minima, jog šulinys buvęs prie išdžiuvusio tvenkinio, šalia medinio pastato. Prie seno tvarto buvo pristatyta nauja oficina. Tokius dvaro pastatus 1748m. gavo nauji dvaro šeimininkai. Brunovai daugelį šimtmečių Kurše užėmė aukštus valstybės postus ir aplink Daugpilį valdė didelius žemės plotus. Brunovų įtaką labai sustiprino 1569 m. gegužės 29  tapęs Kuršo kunigaikštystės kancleriu Michalas Brunas iš Kraslavos. Ši giminė iki XVIII amžiaus pradžios nuolatos gyveno Kurše, Plytenės žemėse netoli Venspilio prie Ventos upės. Jonas Mikolajus Brunas buvo pirmas iš Brunų šeimos, kuris atsikraustė į Lietuvą ir vedęs Mariana Karpytę, vieno turtingiausių Upytės pavieto Benedikto Karpio, kuriam priklausė Liberiškio dvaras, dukrą ir įkūrė šeimos lizdą Normainių dvare šalia Upytės miestelio Ukmergės paviete. Taigi tas pats Jonas Mykolas Brunas kaip jau ankščiau paminėta 1748 m. iš  Viliamo Gedeono ir Onos iš Ledeburgų Klodtų nuolatiniam valdymui įsigijo Pavermenio dvarą. Tada buvusi Upytės paviete, o dabar priklausanti Panevėžio pavietui. Brunovai pastatė dvejus klasicistinio stiliaus mūrinius rūmus. Jono Mykolo sūnus Jokūbas Brunas, paveldėjęs Pavermenio, Narmonių dvarus ir vedęs Barbara Piorova, Rusijos armijos generolo iš Vitebsko Pioro ir Zofijos iš Manteufflo Piorų dukrą, kurios kraitis buvo Aukštutinės ir Žemutinės Panemunės dvarai. 1788 m. kovo 12 Jokūbas patvirtinto palikimo dokumentą tarp savo vaikų. Pavermenio dvaras atiteko Stanislovui Brunui, Upytės civilinės-karinės tvarkos komisijos nariui ir LDK kariuomenės poručikui, kuris 1800 m. vedė Eufrozyna Kosakovskaitę, su kuria susilaukė sūnaus Simono. Prie paveldėto iš savo tėvo Pavermenio dvaro, Simonas pridėjo dar keletą ūkinių vienetų. Dvarininkas Juozapas Chripcevičius, buvęs partizanas sužeistas prie Ginetinų per 1863 m. sukilimą. Kartu su Troškūnų dvaro šeimininku Montvila buvo ištremti. Sugrįžęs apsigyveno šeimos dvare Vadokliuose, kuriame ir mirė 1880 m. gegužę. Juozapas Chripcevičius savo turtus paliko Simonui, kuris žymiai išplėtė Naujadvario  ir Vadoklių gyvenvietes. Daumantai ir Laukagalis buvo prijungiami prie Vadoklių parapijos ir yra Ukmergės paviete. Jo žmona grafaitė Jadvyga Potockytė Bruna iš tėvo Leono Potockio kraičiui gavo Rudavos dvarą įsikūrusi Gardine.  Simono valdomų dvarų žemė sudaro įspūdingą plotą:

1. Pavermenio dvaras su Gaisų, Šukionių ir Pagilupio palivarkais Truskavos parapijoje 2857 dešimtines;

2. Pakščių dvaras  Pagirių parapijoje 1704 dešimtines;

3. Naujadvario dvaras su miesteliu ir didžiule bažnyčia 453 dešimtines;

4. Vadokliai 700 dešimtinių.

 Taigi Simonas valdė 5714 dešimtinių dirbamos žemės kurios pagrindą sudaro daugiausia juodžemis. Tiktai Vadokliuose vietomis susiduriama su  priemoliu. Pavermenio dvaro žemėse gausu ežerų. Nors didžioji dalis arimų randasi žemumoje ir yra pelkėtos,  valstiečiai jas apsėja, dėka meistriškai atliktų melioracijos darbų. Ūkis pavyzdinis, bet nėra visiškai progresyvus. Simono Bruno Žemės reformos valdybai pateiktus duomenis, dvare yra 19 pastatų  Gustaw baron Menteuffel-Szoege. 1884 m.

Stanislovas Bžozovskis gimęs 1869 vasario 26 Šlavėnų dvare, Anykščių valsčiuje, sūnus Gustavo iš Žemaitijos. Baigė mokyklą Daugpilyje. Sankt Peterburgo universitete baigė chemijos fakultetą. 1896 inžinierius- technikas Centriniame Technikos Komitėte Oriolo mieste. Įsigijo nekilnojamą turtą Vadokliuose, vienas iš Kauno “Corporation Lauda” narių.  Po I pasaulinio karo nupirko Pavermenio dvarą. 1941 m. suimtas NKVD ir dingo be žinios tremtyje Kazachstano stepėse. Trėmimų pasekmės jaučiamos dar ir dabar taip, kad genofondas atsistatys dar negreit po NKVD galvažudžių siautėjimo.

Galerija

DSC04352"
DSC04333"
 
DSC04349"
DSC04347"
Pavermenio
 
Pavermenio
 
sale"
 
Pavermenio
DSC04336"
 
DSC04335"
DSC04332"
DSC04331"
DSC04334"
 
DSC04328"
 
DSC04324"
 
DSC04325"
 
DSC04323"
 
DSC04348"
 
DSC04329"
DSC04330"
 
DSC04341"

Istorinės nuotraukos

baronas
 
Mariana
Irena
J.
Paskutinis
 
Gustaw_baron_Manteuffel-Szoege"

Pavermenio dvaro šeimininkų šeimos herbai

00000000000000058308"
Brzozwski"
kosakovskiu
HerbKarp.ws"
Grothus_herb_szlachecki"
 
752px-POL_COA_Potocki_Hrabia.svg"
Chripceviciu

Pavermenio dvaras žemėlapyje

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Pavermenio dvaras

loading map - please wait...

Pavermenio dvaras 55.419260, 24.237803 Pavermenio dvaras.

Nuorodos

1. 2003 metais darytų nuotraukų archyvas.

Išnašos

  1. dešimtinė yra lygi 1,0925 ha

SITUACINIS PLANAS

b_keda_paver_sch 1 - Rūmai 2 - Antrieji rūmai 3 - Svirnas 4 - Tvartas 5 - Kluonas

KOMENTARAI: 0

RAŠYTI KOMENTARĄ

Your email address will not be published. Required fields are marked *